KREATIVITI

MAKSUD KREATIVITI

1. Kreativiti berasal dari bahasa Latin “Creare” yang bermaksud membuat Maksudnya dalam bahasa Greek bermaksud memenuhi
2. “Kreativiti adalah suatu misteri yang merupakan suatu fenomena semulajadi.” ( Samson dan Vernon )

3. Guilford Kreativiti sebagai satu komponen penting dalam semua kegiatan intelektual dan ia merupakan suatu kebolehan untuk melahirkan idea-idea atau kebolehan untuk melahirkan banyak idea berkaitan dengan penyelesaian atau penanganan sesuatu masalah.

4. Gowen (1972) Kreativiti merupakan teori-teori peribadi dan persekitaran yang relatif dengan amalan pengasuhan anak

0 comments:

Post a Comment